Pomoc občanům – Covid-19

Centrální informační linka ke koronaviru i očkování

Kontakt
Telefon 1221
Webové stránky www.hygpraha.cz

Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví

Kontakt
Telefon 530 331 122
530 331 131
Webové stránky spis.cz

Sociální linka pro pomáhající profese

Kontakt
Telefon 733 644 268
Webové stránky www.socialniklinika.cz

Psychoterapeutická pomoc pro pracovníky v první linii
#delamcomuzu

Kontakt
Telefon 116 123
Webové stránky www.delamcomuzu.cz