Poliklinika Kartouzská – Nájemní smlouva a smlouva o správě

23/06/2006

. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan, JUDr., starosta

Poliklinika Kartouzská – Nájemní smlouva a smlouva o správě

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Bere na vědomí

1. obsah a uzavření Nájemní smlouvy se společností Medifin, s.r.o., týkající se zdravotnického areálu Poliklinika Kartouzská

2. obsah a uzavření Smlouvy o správě majetku se společností Medifin, s.r.o., týkající se části zdravotnického areálu Poliklinika Kartouzská

Usnesení bylo schváleno: 22 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

        32. zasedání ZMČ P5 dne 15. 6. 2006         

           předsedá: JUDr. Jančík Milan           


           HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO           


             15.6.2006 13:38:24             


        29. Poliklinika Kartouzská.náj.smlouva        


______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     


 Doc.Ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Nepřítomen  


 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     


 Ing. Cuhra Josef             KDU    4  Nehlasoval  


 JUDr. Češková Andrea           ODS    5  Pro     


 Ing. Dvořák Bohumil           ČSSD    6  Zdržel se  


 Erben Pavel               ED     7  Pro     


 Ing. Fiala Jaroslav           ODS    8  Pro     


 Gál Ondřej                ODS    9  Nehlasoval  


 Heissler Herbert             ODS    10 Pro     


 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     


 Ing. Morávková Angela          KP5    20 Pro     


 JUDr. Jančík Milan            ODS    13 Pro     


 Doc. RNDr. E. Jelínková, CSC.      KDU    14 Zdržel se  


 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     


 Kohout Aleš               ED     16 Pro     


 Dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Proti    


 Ing. Matoušek Jan            ODS    18 Pro     


 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     


 Ing. Horák Petr             ODS    12 Nehlasoval  


 Mgr. Najmon Viktor            ODS    21 Pro     


 Mgr. Nápravníková Ilona         ED     22 Zdržel se  


 Mgr.Ing.Navara Petr           ED     23 Proti    


 Peterková Růžena             KSČM    24 Proti    


 Ing. Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     


 Procházka Jan              ODS    26 Pro     


 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Pro     


 Bc. Stecher David            ED     28 Nepřítomen  


 Bc.Stránský Martin            US     29 Pro     


 Prof.Ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Zdržel se  


 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     


 Ing. Tichý Miroslav           ODS    32 Pro     


 Mgr. Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     


 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Pro     


 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Nehlasoval  


______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů


Celkem zastupitelů: 35


Pro: 22 (63%) Proti: 3 (9%) Zdrželo se: 4 (11%) Nehlasoval: 4 (11%)


Nepřítomno: 2


Hlasování o usnesení


   

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě