Policistky, policisté a hasiči převzali záslužné medaile

22/11/2018

Čtrnáct příslušnic a příslušníků bezpečnostních složek z řad Policie ČR, městské policie a hasičského záchranného sboru působících “na Pětce” převzalo ve středu 21. listopadu 2018 od starosty Daniela Mazura záslužnou medaili Rady městské části Praha 5 za vzorné plnění služebních povinností nebo za mimořádný čin.   

Mimořádným činem může být například záchrana života nebo osobní aktivity mimo službu, přispívající k rozvoji práce, šíření dobrého jména jednotlivých bezpečnostních složek Prahy 5 a vymykající se rámci běžné služby.

Příslušnice a příslušníci bezpečnostních složek jsou oceňováni jedenkrát ročně podle návrhu jednotlivých velitelů. „Po souhlasu rady městské části se oceňuje za každou policejní složku a hasiče pět až šest příslušníků. Každé ocenění musí být vedením složek náležitě odůvodněno,“ vysvětlil Petr Lachnit, radní Prahy 5 pro oblast bezpečnosti.

Slavnostní předání se tradičně uskutečnilo v sále Zastupitelstva MČ Praha 5 ve Štefánikově ulici 13-15.

Ocenění převzali:

  • Městská policie hl. m. Prahy (OŘ Praha 5)

inspektor Aleš Koziaru městské policie pracuje 20 let. Prošel nejrůznějšími funkcemi od strážníka hlídkové služby až do současné pozice zástupce dozorčího obvodního ředitelství. Jeho pracovní aktivita a nasazení při práci s kamerami mnohokrát přispěly k zadržení pachatelů přestupků i trestných činů.

inspektor Pavel Kulíkaktivně se podílí na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Ve výkonu služby je aktivní a svým poctivým přístupem k práci dosahuje mimořádně dobrých výsledků při odhalování přestupků. Jeho okrsek zahrnuje i smíchovské nádraží.

inspektor Lenka Nyklovápracuje jako vedoucí jízdní skupiny. Má zásadní podíl na přípravě a provedení preventivně-výchovných akcí a dětských dnů pro děti v mateřských školách, na základních školách a v příměstských táborech. Koordinuje a plánuje činnost hlídek při udržování veřejného pořádku v městských parcích a lesích.

vrchní inspektor Martin Tkačíkvedoucí směny hlídkové služby na Smíchově, koordinuje hlídky a sám se podílí na řešení veřejného pořádku, včetně řešení krizových situací. Svými zkušenostmi pomáhá služebně mladším kolegům v terénu.

  • Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy (stanice č. 7 – Smíchov)

nprap. Petr Kavka – od svého nástupu k HZS hl. m. Prahy v roce 2001 se účastnil velkého množství náročných zásahů. Již několik let pracuje v odpovědné funkci velitele družstva. Jako lezec a letecký záchranář je též členem odřadu USAR, který vyjíždí na záchranné mise po celém světě.

pprap. Jiří Čapek patří k nejzkušenějším řidičům. K zásahům bezpečně dopravuje své kolegy již od roku 1995. Po celou dobu působení u HZS Praha jezdí bez nehod. Velmi aktivní je i při práci s hasičskou mládeží v rámci sboru dobrovolných hasičů.

nprap. Ivo Kabelkazkušený velitel družstva je členem týmu USAR, určeného pro záchranné zahraniční mise při živelních katastrofách, kde působí ve funkci styčného důstojníka pro koordinaci činností mezi jednotlivými mezinárodními týmy záchranářů.

nstržm. David Horák – účastnil se mnoha záchranných akcí. Působí jako člen týmu USAR, lezec i letecký záchranář. Pracuje i pro úspěšný závodní tým pro vyprošťování z havarovaných vozidel, kde jako zdravotník získal významná ocenění.

nstržm. Aleš Filip dlouholetý pracovník HZS hl. m. Prahy. V Praze 5 se účastnil mnoha zásahů, záchranných akcí i akcí preventivně-výchovné činnosti. Ve funkci zástupce staničního garážmistra patří k nejzkušenějším a nejlépe hodnoceným řidičům HZS.

  • Policie ČR (oblast Praha 5)

prap. Zdeněk Burešinspektor místního oddělení Košíře pracuje u policie přes 40 let, 25 let v Praze 5. Je dlouhodobě nadstandardně hodnocen, má velmi dobré organizační schopnosti a svým zodpovědným přístupem je mnoho let příkladem pro mladší policisty.

nprap. Roman Vašekvrchní inspektor místního oddělení Barrandov, kde slouží již 20 let. Prošel si celou strukturou výkonu služby od hlídkového policisty až po funkci zpracovatele, kterou vykonává dodnes.

prap. Václav Schejbalinspektor místního oddělení smíchovské nádraží. Podílí se na objasňování a zpracování přestupků a trestných činů v rámci BESIP. Aktivním přístupem ke službě přispívá ke snižování nápadu trestné činnosti v obvodu oddělení.

npor. Martina Hrachovávedoucí 4. oddělení odboru obecné kriminality. Její hlavní náplní je odhalování trestné činnosti vloupání do bytů a kapesních krádeží. Pod jejím vedením se podařilo objasnit velké množství případů v rámci této problematiky.

npor. Josef Švejnohavedoucí 1. oddělení odboru hospodářské kriminality. Na svém kontě má řadu úspěšně vyřešených složitých případů. Mezi jeho pracovní přednosti patří vysoký stupeň odborných znalostí z oboru hospodářské kriminality.

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě