Pobyt na území ČR – povolení k pobytu

Od roku 2011 je Ministerstvo vnitra nově odpovědné za agendu dlouhodobých pobytů a dlouhodobých víz. Tuto kompetenci převzalo od cizinecké policie.

V praxi to znamená, že se mění pracoviště vyřizující záležitosti spojené s pobytem na území ČR. Zároveň se mění také spádové oblasti určující, pod jaké pracoviště cizinci spadají.

Občan EU je občan Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Lucemburska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Portugalska, Polska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Slovenska, Slovinska, Španělska a Švédska. Obdobná práva a povinnosti se vztahují též na občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Rodinný příslušník občana EU je rodinný příslušník občana kteréhokoli z výše uvedených států, např. manžel, dítě, rodič nebo jiný příbuzný splňující podmínky zákona o pobytu cizinců.

Občanem třetí země
je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Informace o agendě dlouhodobých pobytů a dlouhodobých víz a informace o stavu řízení (přehled povolených/prodloužených přechodných, dlouhodobých a trvalých pobytů i dle čísla jednacího) najdete na webu na následující stránce:

http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx
http://www.mvcr.cz/cizinci

Najdete zde přehled povolených žádostí o přechodný, dlouhodobý či trvalý pobyt včetně žádostí o prodloužení prvních dvou typů pobytu za vybrané období. Tento přehled neobsahuje žádosti o krátkodobá či dlouhodobá víza.  Tento přehled je souhrnem pouze povolených žádostí, nikoli žádostí zpracovávaných či zamítnutých.