Platné znění živnostenského zákona včetně přechodných ustanovení + upozornění na změny

02/08/2012

Dne 30. 6. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 169/2012 Sb., kterým se mění živnostenský zákon.  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pokračuje v plnění plánu snižování administrativní zátěže  podnikatelů, což je hlavním cílem novely.  Uvedenou novelou se také odstraňují ze živnostenského zákona neodůvodněné odchylky od správního řádu.

Novela živnostenského zákona zejména:

  • Ruší povinnost podnikatele označovat provozovnu identifikačním číslem IČP
  • Nově umožňuje podnikateli prostřednictvím CRM – centrálního registračního místa (živnostenského úřadu) oznamovat změny údajů, které podnikatel ohlašuje správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, úřadu práce a zdravotní pojišťovně, a to i v případě, že neplní oznamovací povinnost vůči živnostenskému úřadu (Živnostník tak již nemusí navštěvovat tyto instituce, které často sídlí na různých adresách)
  • Umožňuje, aby podnikatel kdykoliv oznámil živnostenskému úřadu, že adresa jeho místa podnikání bude do budoucna totožná s adresou bydliště, a v případě změny bydliště pak podnikateli odpadá dále povinnost oznamovat změnu místa podnikání  (Této výhody mohou využít podnikatelé, kteří mají shodnou adresu bydliště i místa podnikání. V současné době se tato možnost týká 80 procent všech podnikatelů – fyzických osob zapsaných v živnostenském rejstříku. Touto volbou podnikatel též eliminuje možnost zrušení svého živnostenského oprávnění živnostenským úřadem dle § 58 odst. 1 písm. d) živnostenského zákona z důvodu neprokázání právního důvodu užívání prostor místa podnikání)
  • Odstraňuje neodůvodněné odchylky od úpravy dané správním řádem
  • Odstraňuje některé nepřesnosti právní úpravy zjištěné z aplikační praxe

Dále dne 1. 7. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se mimo jiné mění i živnostenský zákon. Původní vázaná živnost s předmětem podnikání “Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky” se stává oborem činnosti živnosti volné. U živnosti volné se slučují obory činností “Činnost odborného lesního hospodáře” a “Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov” do jednoho oboru činnosti.

Platné aktuální znění živnostenského zákona včetně přechodných ustanovení si můžete stáhnou zde v příloze ve formátu PDF:

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě