Plán kontrolní činnosti KV na 1. pololetí 2001

22/02/2001

5.
Předkladatel: J. Metelec, předseda KV Plán kontrolní činnosti KV na 1. pololetí 2001
Na základě usnesení KV ZMČ č.1/5/01 ze dne 17. 1. 2001
Zastupitelstvo městské části Praha 5
s c h v a l u j e Plán kontrolní činnosti KV na 1. pololetí 2001
Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě