Plán kntrolní činnosti KV na 1. pololetí 2001

22/02/2001

Předkladatel: J. Metelec, předseda KV
Plán kontrolní činnosti KV na 1. pololetí 2001

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e
Plán kontrolní činnosti KV na 1. pololetí 2001

Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě