Dočasné omezení poskytovaných služeb na odboru živnostenském
Vážení klienti Úřadu městské části Praha 5, v důsledku sníženého počtu zaměstnanců jsme byli nuceni přistoupit...
Vláda zrušila prokazování certifikátem, zvýší se maximální počet osob na hromadných akcích
Vláda s platností od 10. 2. 2022 zrušila povinnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo o prodělaném onemocnění covid-19 pro využívání služeb, vstup...
Nemůžete při správě poplatku využívat moderní informační technologie?
Na některé úkony jistě – zvláště informační povahy. Držitelům psů, přihlášených do evidence místního poplatku...
Proč platím poplatek vašemu úřadu, když je můj pes chovaný mimo Prahu?
Držitel psa je povinen platit místní poplatek ze psů místně příslušnému úřadu, dle svého trvalého...
Může vůbec obec nařídit očipování všech psů?
K 1.1.2022 byla zrušena Evidence chovatelů psů vedená Magistrátem hl. m. Prahy a měla být spuštěna v České...
Uhynul mi pejsek, co mám dělat?
Z hlediska správy místního poplatku je povinností do 15 dnů tuto skutečnost oznámit správci poplatků, jímž...
Proč jste mi zvýšili místní poplatek o 100%?
Každý držitel psa je povinen splnit vůči správci poplatku ohlašovací povinnost, tzn. oznámit, že se stal držitelem...
Jak postupovat při přestěhování?
Předpokládáme, že se přestěhujete i s Vaším pejskem mimo městskou část. Musíte splnit ohlašovací povinnost vůči správci poplatku ...
Můžete mi sdělit, proč existují samostatné evidence psů a k jakému účelu?
Chovatel psa se v praxi opravdu setká s několika evidencemi psů, některé jsou povinné, jiné dobrovolné.   1....
Odstávka systému Czech POINT od 11. 2. do 13. 2. 2022
Dovolujeme si Vás upozornit na mimořádnou odstávku informačního systému Czech POINT, která proběhne v termínu od 11.  2. do...
Základní škola na Barrandově zavede bilingvní výuku. Má podporu vedení Prahy 5
Už v nadcházejícím školním roce by se žáci ZŠ Chaplinovo nám. na sídlišti Barrandov mohli některé předměty učit...
Nová škola v Košířích je pro Prahu 5 priorita. Řešení je nadohled
V pátek 28. ledna v ranních hodinách schválilo zastupitelstvo hl. m. Prahy klíčovou směnu pozemků, která umožní výstavbu...
Přihlaste se do nového ročníku Senior akademie 2022
Městská část Praha 5 připravila ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy nový cyklus dvouhodinových vzdělávacích...
Havárie vodovodního řadu v ulici Musílkova
Od 3. 2. 2022 dojde k uzavření celé šíře části komunikace Musílkova, která slouží k výjezdu z celé oblasti Cibulka...
Praha 5 spustila aktualizované webové stránky
Větší přehlednost, lepší dostupnost informací a celkové zvýšení uživatelské přívětivosti. To byly hlavní cíle aktualizace webových...
Životní podmínky 2022 – výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2022 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších...
Formulář – žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – vyhrazené parkovácí místo
Pro stažení formuláře klikněte na přílohu.
Formulář – žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – prodejní zábory
Pro stažení formuláře klikněte na přílohu.
Formulář – žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – restaurační zahrádka
Pro stažení formuláře klikněte na přílohu.
Formulář – žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – stavba, film, sport. a kult. akce, uzavírky komunikací
Pro stažení formuláře klikněte na přílohu.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě