Kulturní památka bude sloužit seniorům. Praha 5 otevírá zrekonstruovaný Raudnitzův dům v Hlubočepech
Historicky cenná budova bývalého zámečku prošla náročnou a citlivou rekonstrukcí za bezmála 134 milionů korun. Klasicistní...
Praha 5 vstupuje do nového roku s největší rozpočtovou úsporou v novodobé historii
O sto milionů korun (12,8 %) nižší provozní výdaje v roce 2022 prosadil radní pro oblast financí...
273/2021 – příloha č. 3 – Formulář předání údajů o odpadech v rámci školního sběru
   
Formuláře
Plná moc Dotazníky dotazník k uzavření manželství dotazník k žádosti o udělení SO ČR – nezletilý dotazník k žádosti...
Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 36
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky dítě, které se na území...
Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 34
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením podle § 34 zákona o státním občanství České republiky (dále...
Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 35
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením podle § 35 zákona o státním občanství České republiky (dále...
Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 31
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením podle § 31 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České...
Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 32
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením podle § 32 zákona o státním občanství České republiky (dále...
Žádost o udělení státního občanství České republiky
Jak může cizinec získat státní občanství České republiky? Státní občanství ČR lze na žádost udělit fyzické...
Osvědčení o státním občanství České republiky
Státní občanství se prokazuje: – občanským průkazem – cestovním dokladem – osvědčení o státním občanství ne starším...
Úmrtí
Základní informace k životní situaci Vystavení úmrtního listu pro osobu, která zemřela ve správním obvodu Úřadu městské...
Ztráta úmrtního listu
Co udělat v případě ztráty úmrtního listu? Dostavit se na pracoviště matriky podle místa úmrtí. Na tomto pracovišti Vám...
Ztráta oddacího listu
Co udělat v případě ztráty oddacího listu? Dostavit se na pracoviště matriky podle místa uzavření manželství. Na tomto pracovišti Vám...
Doklady k uzavření manželství
Jaké doklady je nutné mít s sebou Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství, který...
Změna příjmení po rozvodu manželství
Základní informace k životní situaci Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6...
Obřadní síň
  Termíny uzavírání  manželství ÚMČ Praha 5 Oddává se od druhé poloviny ledna každý pátek, každý třetí...
Uzavření sňatku/vstupu do partnerství státního občana ČR v cizině
Základní informace k životní situaci Snoubenec, který je státním občanem ČR nebo snoubenec, který je osobou...
Uzavření sňatku církevní formou
Základní informace k životní situaci Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu...
Vítání občánků a životní jubilea
Základní informace k životní situaci Úřad městské části Prahy 5 pravidelně pořádá slavnostní obřady k uvítání nově...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě