Nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
Účinné dnem 06.01.2022, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022.
Musím si vyměnit parkovací průkaz 07 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou z důvodu přestěhování?
Výměna  parkovacího průkazu není povinná z důvodu změny trvalého pobytu, ale z důvodu ukončení jeho platnosti nebo...
Jsem starý, špatně se pohybuji, mohl by mi někdo nosit obědy?
Dovážku obědů zabezpečuje pro zájemce, kteří bydlí na území městské části Praha 5, Centrum sociální a ošetřovatelské...
Co je třeba k vydání parkovacího průkazu 07 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vzor EU
Kdo je oprávněn v této věci jednat Osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, k jejíž...
Co mám dělat, když mám vážně nemocnou maminku, která je hospitalizovaná v nemocnici a nemůže si přebírat svůj důchod?
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění lze podat v případech, kdy oprávněný příjemce důchodu není...
Pečuji o nemocnou matku. Rádi bychom odjeli s rodinou na dovolenou. Mohl by se o ni někdo postarat?
Pro tyto situace Centrum sociální a ošetřovatelské péče Praha 5, nám. 14. října 11, Praha 5 nabízí...
Co může člověk využít, když má potíže rozhodovat se a právně jednat?
Od 1.1.2014 je v platnosti nový občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., který přináší změny a nové...
Jak pomoci člověku, který není schopen posoudit dopad svého jednání?
Je nutné k soudu podat návrh či podnět na zahájení řízení na omezení jeho svéprávnosti. Proces směřující k omezení svéprávnosti...
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu – žádá, kdo chce být ustanoven příjemcem důchodu
Pro otevření klikněte na přílohu
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu – žádá příjemce důchodu
Pro otevření klikněte na přílohu
Lékařské potvrzení k žádosti o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění
Pro otevření klikněte na přílohu
Jednotný registrační formulář
Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musí...
Velkoobjemové kontejnery
Vážení občané, níže v přílohách ke stažení najdete aktuální rozpisy stanovišť velkoobjemových kontejnerů (VOK) a kontejnerů na BIO...
Sběrné dvory
Na území městské části Praha 5 se v současné době nachází pouze sběrný dvůr v ulici Puchmajerova.   Pravidla provozu...
Informační centrum Prahy 5 ve Štefánikově 30 končí svůj provoz
Bývalé Vzdělávací a informační centrum v ulici Štefánikova 30 ukončí svůj provoz k 31. 12. 2021.   Informační středisko v přízemí historické...
NOVOROČNÍ PŘÁNÍ starostky Renáty Zajíčkové
Milí sousedé, vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám popřála klidné, štědré a ničím nerušené Vánoce, strávené ve zdraví...
Provozní doba radnice během Silvestra
Milí sousedé, během Silvestra 31. 12. 2021 je Úřad městské části Praha 5 otevřen v těchto hodinách: Provozní...
Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů v roce 2022
Rozpis termínů a zastávek na území naší MČ naleznete v příloze.   V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány...
Upozornění na novely obecně závazných vyhlášek
Vážení spoluobčané, správce poplatků si Vás dovoluje informovat, že s účinností od 1. 1. 2022 dochází ke změnám v obecně...
Geoportál pomáhá obyvatelům Prahy 5
Sedm měsíců už funguje Geoportál Prahy 5. Ten radnice spustila do ostrého provozu v květnu 2021 a webová...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě