Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 31
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením podle § 31 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České...
Žádost o udělení státního občanství České republiky
Jak může cizinec získat státní občanství České republiky? Státní občanství ČR lze na žádost udělit fyzické...
Osvědčení o státním občanství České republiky
Státní občanství se prokazuje: – občanským průkazem – cestovním dokladem – osvědčení o státním občanství ne starším...
Úmrtí
Základní informace k životní situaci Vystavení úmrtního listu pro osobu, která zemřela ve správním obvodu Úřadu městské...
Ztráta úmrtního listu
Co udělat v případě ztráty úmrtního listu? Dostavit se na pracoviště matriky podle místa úmrtí. Na tomto pracovišti Vám...
Ztráta oddacího listu
Co udělat v případě ztráty oddacího listu? Dostavit se na pracoviště matriky podle místa uzavření manželství. Na tomto pracovišti Vám...
Změna příjmení po rozvodu manželství
Základní informace k životní situaci Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6...
Doklady k uzavření manželství
Jaké doklady je nutné mít s sebou Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství, který...
Obřadní síň
  Termíny uzavírání  manželství ÚMČ Praha 5 Oddává se od druhé poloviny ledna každý pátek, každý třetí...
Uzavření sňatku církevní formou
Základní informace k životní situaci Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu...
Uzavření sňatku/vstupu do partnerství státního občana ČR v cizině
Základní informace k životní situaci Snoubenec, který je státním občanem ČR nebo snoubenec, který je osobou...
Vítání občánků a životní jubilea
Základní informace k životní situaci Úřad městské části Prahy 5 pravidelně pořádá slavnostní obřady k uvítání nově...
Jméno a příjmení dítěte
Telefonicky lze ověřit, jaké jméno, popř. jména, lze do matriční knihy zapsat. Telefon: 257 000 596, 580, 884,...
Zápis o určení otcovství
V případě, že se jedná o nenarozené dítě, mohou se rodiče obrátit na kterýkoliv matriční úřad. V případě již narozeného dítěte...
Narození
Doklady potřebné k vystavení rodného listu dítěte, které rodiče odevzdají v porodnici ve FN Motol: občanské průkazy (budou...
Praha 5 letos znovu výrazně podpoří školy a školky. Bez mála čtvrt miliardou korun
Vedle mzdových nákladů na chod úřadu jde o rozpočtově nejsilnější kapitolu. Peníze půjdou hlavně na modernizaci budov...
Uzavření manželství
Základní informace k životní situaci Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají...
Ztráta rodného listu
Co udělat v případě ztráty rodného listu? Dostavit se na pracoviště matriky podle místa narození. Na tomto pracovišti Vám...
Život bez dluhů nabízí do 28. ledna projekt Milostivé léto
Tisíce lidí, kteří se dostali do exekucí kvůli nesplaceným poplatkům, pokutám či nájmům vůči Magistrátu hl. m....
Úspěch Prahy 5 v místní Agendě 21
Zapojování veřejnosti, strategické řízení, rozvoj města a budování místního partnerství. To je jenom krátký výčet, jak...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě