20/2/94

20/2/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrhovou...

20/3/94

20/3/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 p r o h l a š u j e...

20/4/94

20/4/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a lu j e změnu programu:...

20/5/94

20/5/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v y s l e c h l o interpelace...

20/6/94

20/6/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 u k l á d á 1. komisi pro prodej...

20/7/94

20/7/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 I. p o v ě ř u j e...

20/8/94

20/8/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. r u š í rozpočtové provizorium schválené usnesením OZ...

20/9/94

20/9/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í aby vlastníci...

20/10/94

20/10/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s tím,...

20/11/94

20/11/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem...

20/12/94

20/12/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...

20/13/94

20/13/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í 1....

20/14/94

20/14/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...

20/15/94

20/15/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...

20/16/94

20/16/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...

20/17/94

20/17/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...

20/18/94

20/18/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 I. n e a k c e p t...

20/19/94

20/19/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s t a h u j e z programu nabídku...

20/20/94

20/20/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem...

20/21/94

20/21/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě