21/15/94
21/15/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem...
21/16/94
21/16/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s bezúplatným...
21/17/94
21/17/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s převodem...
21/18/94
21/18/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í se svěřením...
21/19/94
21/19/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 o d k l á d á rozhodnutí o svěření...
21/20/94
21/20/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s oznámením...
21/21/94
21/21/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 o d k l á d á projednání materiálu "Stanovení...
21/22/94
21/22/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...
21/23/94
21/23/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vystoupení...
21/24/94
21/24/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. b e r e n a v ě d...
21/25/94
21/25/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. k o n s t a t u j...
21/26/94
21/26/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...
21/27/94
21/27/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í se...
21/28/94
21/28/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 b e r e n a v ě d o...
21/29/94
21/29/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s navrženou...
21/30/94
21/30/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e vyčlenění...
20/1/94
20/1/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele...
20/2/94
20/2/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrhovou...
20/3/94
20/3/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 p r o h l a š u j e...
20/4/94
20/4/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a lu j e změnu programu:...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě