22/2/94
22/2/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í, aby kanditáti...
22/3/94
22/3/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í 1. přísedící Obvodního soudu Prahy 5:...
21/1/94
21/1/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele...
21/2/94
21/2/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrhovou...
21/3/94
21/3/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e změnu...
21/4/94
21/4/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vystoupením...
21/5/94
21/5/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v y s l e c h l o interpelace...
21/6/94
21/6/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...
21/7/94
21/7/94 Obvodní rada v Praze 5 s c h v a l u j e...
21/8/94
21/8/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 b e r e n a v ě d...
21/9/94
21/9/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...
21/10/94
21/10/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 I. s o u h l a s í...
21/11/94
21/11/94 Obvodní zstupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...
21/12/94
21/12/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í, aby vlastníci...
21/13/94
21/13/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem...
21/14/94
21/14/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem...
21/15/94
21/15/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem...
21/16/94
21/16/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s bezúplatným...
21/17/94
21/17/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s převodem...
21/18/94
21/18/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í se svěřením...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě