Oznámení – Václav ZAHRADNÍK

06/01/2010

                                      

                                  

 

 

                                           

Úřad městské části Praha 5, živnostenský odbor

150 22  Praha 5, Nám. 14. října 4

                                                                                                                                                      Č.j.: ZIV/U11830/2009/Lor

      

 

          

         

Věc:                                                 O Z N Á M E N Í

 

 

Městská část Praha 5, Úřad městské části, Odbor živnostenský, příslušný podle § 2 odst. 1 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění p.p., oznamuje podle § 58 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění p.p., zrušení živnostenských oprávnění podle § 58 odst. 1 písm. a) téhož zákona, fyzické osobě:

Jméno a příjmení: Václav ZAHRADNÍK

IČ:                         61074942

Místo podnikání:   U Nikolajky 1133/25, Praha 5

 

– s předmětem podnikání:

·         Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

·         Silniční motorová doprava – taxislužba

 

 

Živnostenské oprávnění bylo zrušeno ke dni: 23.12.2009

 

 

V Praze dne 05.01.2010

 

 

 

 

                                                                                                                 Mgr. Josef Bláha

                                                                                                     vedoucí živnostenského odboru

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě