Oznámení potřebného počtu voličů pro petici

23/06/2014

Registrační úřad pro volby do Zastupitelstva Městské části Praha 5 v Úřadu městské části Praha 5, v souladu s ust. § 21 odst. 4 a přílohy zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje,

že potřebný počet voličů MČ Praha 5 pro petici ve volbách do ZMČ Praha 5, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014, činí v případě nezávislého kandidáta nejméně 1.000 voličů této MČ.

Pro registraci sdružení nezávislých kandidátů je třeba pro petici získat 7% voličů z této MČ. Toto číslo činí nejméně 4.136 podpisů voličů na petici.

JUDr. Jan Dufek

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě