Oznámení o nevyhrazení plochy pro volební plakáty v rámci říjnových voleb

11/09/2014

Ve smyslu § 30 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, a § 16 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění,

s d ě l u j i

všem volebním stranám kandidujícím ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 5, Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Senátu Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 10. a 11. října 2014, že jsem na území Městské části Praha 5   n e v y h r a d i l plochu pro vylepení volebních plakátů.

Ing. Radovan Košťál, Ph.D.

pověřen řízením Magistrátu hl. m. Prahy

 

Originál sdělení je dostupný v příloze.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě