Oznámení o dočasném omezení provozu na Odboru školství

Vážení spoluobčané, z důvodu stavebních úprav bude Odbor školství ÚMČ Praha 5 v termínu od 8. 2. 2021 do 12. 2. 2021 pracovat pro veřejnost v omezeném rozsahu. Upozorňujeme, že přístup na Odbor školství v úředních hodinách, popř. po domluvě, je možný pouze přes 2. patro a zadním schodištěm objektu nám. 14. října 4, který však není bezbariérový.

Děkujeme Vám za pochopení.