Oznámení – Milan Kouba

01/06/2010

 

 

 

 

 

                               

   

 

 

 

                                                                                                                                                     

Evidenční číslo

Číslo jednací

Vyřizuje / linka

Praha

 

ZIV/U1058/2010/Bor

ZIV/U1059/2010/Bor

Borek/257000159

27.05.2010

 

 

Věc: OZNÁMENÍ o zrušení živnostenského oprávnění

 

                                                                     Městská část Praha 5, Úřad městské části, Odbor živnostenský, příslušný podle § 2 odst. 1 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle ust. § 58 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů a nařízení, o zrušení živnostenských oprávnění podle § 58 odst. 3 téhož zákona, fyzické osobě:

 

Jméno a přímení:                                   Milan KOUBA

                                                            61276081

                                    Pivcova 959/12

                                                                  152 00 Praha 5 – Hlubočepy

Předměty podnikání:                             Hostinská činnost,

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 

datum k němuž  byla oprávnění zrušena: 27.05.2010

 

                                                                                               Mgr. Josef Bláha

                                                                                                  vedoucí odboru

                                                                                                              

Vyvěšeno dne: ……………………………

 

Sejmuto dne: ………………………………

 

(Dle ust. § 58 odst. 5 živnostenského zákona musí být oznámení zveřejněno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.)

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě