Oznámení – Drobné stavby Luže spol. s r.o.

26/04/2010

                                      

                                  

 

 

                                           

Úřad městské části Praha 5, živnostenský odbor

150 22  Praha 5, Nám. 14. října 4

                                                                                                                                                      Č.j.: ZIV/U2006-2007/2010/Lor

         

Věc:                                                 O Z N Á M E N Í

 

 

Městská část Praha 5, Úřad městské části, Odbor živnostenský, příslušný podle § 2 odst. 1 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění p.p., oznamuje podle § 58 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění p.p., zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 3 téhož zákona, právnické osobě:

 

Obchodní firma: Drobné stavby Luže spol. s r.o.

IČ:                       26010372

Sídlo:                  nám. 14. října 1307/2, Praha 5

 

– s předmětem podnikání:  

·        Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1-3 živnostenského zákona

·        Vodoinstalatérství, topenářství

 

 

Živnostenské oprávnění bylo zrušeno ke dni:24.04.2010

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Mgr. Josef Bláha

                                                                                                     vedoucí živnostenského odboru

                                                                                                        Úřadu městské části Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě