Oznámení – BE NI trans s.r.o.

06/01/2010

                                      

                                  

 

 

                                           

Úřad městské části Praha 5, živnostenský odbor

150 22  Praha 5, Nám. 14. října 4

                                                                                                                                                      Č.j.: ZIV/U14413/2009/Lor

         

Věc:                                                 O Z N Á M E N Í

 

 

Městská část Praha 5, Úřad městské části, Odbor živnostenský, příslušný podle § 2 odst. 1 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění p.p., oznamuje podle § 58 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění p.p., zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 1 písm. a) téhož zákona, právnické osobě:

 

Obchodní firma: BE NI trans s.r.o.

IČ:                       18628958

Sídlo:                  Kříženeckého nám. 322/5, Praha 5 – Hlubočepy 15200

 

– s předmětem podnikání:  

·        Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1-3 živnostenského zákona

 

 

Živnostenské oprávnění bylo zrušeno ke dni:23.12.2009

 

 

 

                                                                                                                 Mgr. Josef Bláha

                                                                                                     vedoucí živnostenského odboru

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě