Označení ulic a veřejných prostranství na území MČ Praha 5

01/02/2017

Označování ulic a veřejných prostranství upravuje zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  vyhláška MV ČR č. 326/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel.

 Provedení tabulek k označování ulic a veřejných prostranství názvy včetně barvy a velikosti stanoví jednotně pro celé území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy. Tabulky s názvy ulic nebo veřejných prostranství by měly být umístěny viditelně na začátku a na konci každé ulice a před a za křižovatkou s jinou ulicí. Z úředních šetření a zejména z podnětů občanů zjišťujeme, že tabulky s označením ulic jsou poškozené, nečitelné, odcizené, že je třeba je přemístit na vhodnější místo, že je nutné osadit další tabulku atd. Obracíme se na vás s žádostí o pomoc při zjišťování nedostatků v označení ulic a veřejných prostranství na území MČ Praha 5 (katastrální území Smíchov, Košíře, Motol, Radlice, Hlubočepy,  Jinonice /část/, Malá Strana /část/).  Můžete nás informovat osobně, písemně, telefonicky, e-mailem:

 

Úřad městské části Praha 5,

odbor živnostenský a občanskosprávních agend 

 Štefánikova 13,15, 

  I.patro

 

  

č.dv.125  –       Anna Kováčová, 

                       tel. č. 257000991

e-mail:  anna.kovacova@praha5.cz

 

č. dv.125  –      Kateřina Miartušová,      

                       tel. č. 257000543

e-mail: katerina.miartusova@praha5.cz

 

 V co nejkratší lhůtě provedeme místní šetření a požádáme Magistrát hl. m. Prahy o výrobu orientační tabule a její osazení. 

Čísla popisná a orientační na stavbou vzniklé nové budovy na území MČ Praha 5 přiděluje Magistrát hlavního města Prahy na základě požadavku odboru stavebního a infrastruktury MČ Praha 5. Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná, číslo orientační se umísťuje vždy pod tabulku s číslem popisným. Budovy určené k rekreaci se označují evidenčními čísly. Vlastník budovy je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými Magistrátem hl. m. Prahy a udržovat je v řádném stavu. Přečíslování budov se provádí jen výjimečně, jsou-li k tomu vážné důvody a náklady s tím spojené hradí Magistrát hl. m. Prahy.

Ve věci čísel popisných a orientačních vám bližší informace poskytne HMP, Magistrát hlavního města Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní,  Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 ( pí. I. Žídková – tel. č. 236002191, pan J. Pavelka, tel. č. 236002065).

Vyhotovení smaltovaných tabulek s čísly domů na základě objednávky majitele domu provádí:

Smaltovna GAEN, Hlubočepská 1077/32, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy,  tel. č. 251817188, fax č. 251815309, e-mail: info@gaen.cz

Dopravní spojení: Trasa metra B, stanice Anděl, výstup Na Knížecí, autobus  č. 120 do stanice Michnovka.

Děkujeme vám za pomoc a spolupráci.

                                                                                

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě