Ověření zápisu z 9. zasedání OZ P 5, konaného dne 9.11.1995

14/12/1995

1) Ověření zápisu z 9. zasedání OZ P 5, konaného dne 9.11.1995
Z 10/1/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e zápis z 9. zasedání OZ P 5, konaného dne 2.11.1995. Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě