Ověření zápisu z 8. zasedání OZ P 5, konaného dne 27.9.1995

1) Ověření zápisu z 8. zasedání OZ P 5, konaného dne 27.9.1995
Z 9/1/95 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s c h v a l u j e zápis z 8. zasedání OZ P 5, konaného dne 27.9.1995. Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.