Ověření zápisu z 12. zasedání OZ P 5, konaného dne 9.4.1996

1) Ověření zápisu z 12. zasedání OZ P 5, konaného dne 9.4.1996
Z 13/1/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e zápis z 12. zasedání OZ P 5, konaného dne 9.4.1996 Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.