Online přenos ze zasedání zastupitelstva

V současné době neprobíhá zasedání ZMČ.