Vybudování parku Na Pláni

Dne 15. 6. 2021 od 17 hodin proběhla na on-line prezentace „Vybudování parku Na Pláni“.

Tématem bylo představení dopracované studie formou online prezentace za účasti veřejnosti – zapracované připomínky z předchozí online prezentace (15. 3. 2021).

 

Za účast i věcné připomínky všem děkujeme.

 

Pokud se chcete k uveřejněným podkladům vyjádřit, můžete tak učinit i písemně na email pana architekta Martina Hajného, martin@atelierhajny.cz do neděle 20. 6. 2021.

Děkujeme.

Přílohy ke stažení