Omluva občanskému sdružení “Občané pro Prahu 5”

V aktuálním vydání Volebního speciálu pro občany Prahy 5 byl na str. 8 uveden přehled všech kandidujících subjektů s jejich logy.

Technickým nedopatřením došlo k chybě, kdy ke kandidujícímu subjektu č. 1 bylo přiřazeno nesprávné logo občanského sdružení Občané pro Prahu 5. Toto občanské sdružení do Zastupitelstva MČ Praha 5 nekandiduje a nemá s uvedeným subjektem nic společného.

Za tuto politováníhodnou chybu se občanskému sdružení Občané pro Prahu 5 omlouváme.

 

Mgr. Radim Bureš

vedoucí Odboru Kancelář starosty