Odpovědi na interpelace členů OZ a zprávy o činnosti starosty a zástupců starosty

02/11/1995

28) Odpovědi na interpelace členů OZ a zprávy o činnosti starosty a zástupců starosty
Z 9/28/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 b e r e n a v ě d o m í 1. odpovědi na interpelace členů OZ Dr. Malínského, Ing. Krause, Dr. Gregora, pí Peterkové 2. zprávu o činnosti starosty a zástupců starosty Dr. Škalouda, Doc. Dr. Jelínkové, CSc., pí Čáslavské. Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.
Ing. Arnošt Bělohlávek starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě