Odložení volby zástupce starosty

08/04/1997

13) Odložení volby zástupce starosty
Z 19/13/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s odložením volby zástupce starosty na 20. zasedání OZ Prahy 5. Usnesení bylo schváleno 25 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě