NP 102 , č.p. 89, K Dalejím 2, s pozemkem parc.č. 1285, k.ú. Hlubočepy – zrušení usnesení

28. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní

NP 102 , č.p. 89, K Dalejím 2, s pozemkem parc.č. 1285, k.ú. Hlubočepy – zrušení usnesení

Zrušení usnesení ZMČ č. 23/27/2005 ze dne 8.9.2005 – prodej nebytového prostoru z důvodu odstoupení kupujícího od smlouvy

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Ruší

1. usnesení ZMČ č. 23/27/2005 ze dne 8.9.2005 – prodej nebytového prostoru č. 102 – využívaný jako sklad o velikosti 18,2,m2 s podílem 182/9275 na společných částech domu č.p. 89, K Dalejím 2 a pozemku parc.č. 1285, k.ú. Hlubočepy , kupující: CANINUS, s.r.o. Praha 5

Usnesení bylo schváleno: 26 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

            28.jednání ZMČ P5 dne 16. 2. 2006          
           předsedá: JUDr. Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO           
             16.2.2006 14:43:11             
         27. NP 102 č.p. 89, K Dalejím 2,          
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Doc.ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Nepřítomen  
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 Ing. Cuhra Josef             KDU    4  Nehlasoval  
 JUDr. Češková Andrea           ODS    5  Pro     
 Ing. Dvořák Bohumil           ČSSD    6  Zdržel se  
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 Ing. Fiala Jaroslav           ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Heissler Herbert             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 Ing. Morávková Angela          KP5    20 Nepřítomen  
 JUDr. Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc. RNDr. E. Jelínková, CSC.      KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Nehlasoval  
 Dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Pro     
 Ing. Matoušek Jan            ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 Ing. Horák Petr             ODS    12 Nepřítomen  
 Mgr. Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr. Nápravníková Ilona         ED     22 Pro     
 Mgr.ing.Navara Petr           ED     23 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    24 Pro     
 Ing. Pražák Jiří             ČSSD    25 Zdržel se  
 Procházka Jan              ODS    26 Pro     
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Pro     
 Bc. Stecher David            ED     28 Nepřítomen  
 Stránský Martin             US     29 Nepřítomen  
 Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 Ing. Tichý Miroslav           ODS    32 Pro     
 Mgr. Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 26 (74%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (6%) Nehlasoval: 2 (6%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení