NP 102, č.p. 1132, U Santošky 15 s pozemkem parc.č. 2266, k.ú. Smíchov

8. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní

NP 102, č.p. 1132, U Santošky 15 s pozemkem parc.č. 2266, k.ú. Smíchov

Prodej nebytového prostoru v bytovém domě č.p. 1132, U Santošky 15 – NP 102- pronajímaný jako fotopracovna , o velikosti 17 m2 s podílem 170/8244 na příslušenství budovy , zastav. pozemku parc.č. 2266 dle Statutu a Pravidel..

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. prodej nebytového prostoru včetně podílu na společných částech domu č.p. 1132, U Santošky 15 a podílu na pozemku parc.č. 2266 , k.ú. Smíchov, bez splátek a slev takto: nebytová jednotka číslo: 1132/102 velikost podílu včetně pozemku: 170/8244 velikost nebytové jednotky: 17m2 kupující: Mgr. Jiří Návesník za cenu: 233.000,- Kč 1.náhradník: Filip Wetter za cenu 233.000,- Kč 2.náhradník: Ing. Tomáš Pánek za cenu 216.600,- Kč

Usnesení bylo schváleno: 26 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

         32. zasedání ZMČ P5 dne 15. 6. 2006         
           předsedá: JUDr. Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO           
             15.6.2006 13:16:58             
         8. NP 102, č.p. 1132, U Santošky 15         
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Nehlasoval  
 Doc.Ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Nepřítomen  
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 Ing. Cuhra Josef             KDU    4  Nehlasoval  
 JUDr. Češková Andrea           ODS    5  Pro     
 Ing. Dvořák Bohumil           ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 Ing. Fiala Jaroslav           ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Nehlasoval  
 Heissler Herbert             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 Ing. Morávková Angela          KP5    20 Pro     
 JUDr. Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc. RNDr. E. Jelínková, CSC.      KDU    14 Nehlasoval  
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Pro     
 Dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  
 Ing. Matoušek Jan            ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 Ing. Horák Petr             ODS    12 Nehlasoval  
 Mgr. Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr. Nápravníková Ilona         ED     22 Pro     
 Mgr.Ing.Navara Petr           ED     23 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    24 Zdržel se  
 Ing. Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     
 Procházka Jan              ODS    26 Pro     
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Pro     
 Bc. Stecher David            ED     28 Nepřítomen  
 Bc.Stránský Martin            US     29 Pro     
 Prof.Ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 Ing. Tichý Miroslav           ODS    32 Pro     
 Mgr. Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 26 (74%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (6%) Nehlasoval: 5 (14%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení