NP 100, č.p. 1127, Švédská 29, s pozemkem parc.č. 3391 a souvis. pozemkem parc.č. 3392, k.ú. Smíchov

10. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Morávková Angela, Ing., radní

NP 100, č.p. 1127, Švédská 29, s pozemkem parc.č. 3391 a souvis. pozemkem parc.č. 3392, k.ú. Smíchov

Prodej nebytového prostoru v bytovém domě č.p. 1127, Švédská 29, NP 100 – volný prostor o velikosti 19,4 m2 s podílem ve výši 194/7614 na příslušenství a pozemku parc.č. 3391 a 3392 dle Statutu a Pravidel..

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. prodej nebytového prostoru včetně podílu na společných částech domu č.p. 1127, Švédská 29 a podílu na pozemku parc.č. 3391 a 3392, k.ú. Smíchov, bez splátek takto: nebytová jednotka číslo: 1127/100 velikost podílu včetně pozemku: 194/7614 velikost nebytové jednotky: 19,4 m2 kupující: Ing. Jaromír Stránský a Ing. Lenka Stránská za cenu: 505.000,- Kč 1. náhradník : ELSIS, s.r.o. – za cenu 365.000,- Kč 2. náhradník : AGRANAM, s.r.o. – za cenu 210.000,- Kč

Usnesení bylo schváleno: 27 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

         32. zasedání ZMČ P5 dne 15. 6. 2006         
           předsedá: JUDr. Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO           
             15.6.2006 13:18:58             
          10. NP 100 č.p. 1127, Švédská 29          
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Nehlasoval  
 Doc.Ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Nepřítomen  
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 Ing. Cuhra Josef             KDU    4  Nehlasoval  
 JUDr. Češková Andrea           ODS    5  Pro     
 Ing. Dvořák Bohumil           ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 Ing. Fiala Jaroslav           ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Nehlasoval  
 Heissler Herbert             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 Ing. Morávková Angela          KP5    20 Pro     
 JUDr. Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc. RNDr. E. Jelínková, CSC.      KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Pro     
 Dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  
 Ing. Matoušek Jan            ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 Ing. Horák Petr             ODS    12 Nehlasoval  
 Mgr. Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr. Nápravníková Ilona         ED     22 Pro     
 Mgr.Ing.Navara Petr           ED     23 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    24 Zdržel se  
 Ing. Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     
 Procházka Jan              ODS    26 Pro     
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Pro     
 Bc. Stecher David            ED     28 Nepřítomen  
 Bc.Stránský Martin            US     29 Pro     
 Prof.Ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 Ing. Tichý Miroslav           ODS    32 Pro     
 Mgr. Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 27 (77%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (6%) Nehlasoval: 4 (11%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení