Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi

15/06/2017

Dne 1.6.2017 nabývá účinnosti zákon č. 98/2017 Sb., který se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 111/2006, nárok na doplatek bydlení nevznikne, pokud osoba bez vážného důvodu odmítne možnost přiměřeného bydlení, které je povinna si aktivně hledat. Za tímto účelem je osoba také povinna o pomoc při získání takovéhoto bydlení požádat obec, ve které má trvalý pobyt či ve které se skutečně zdržuje. Obec je povinna žádost posoudit a vydat dané osobě písemné doporučení dalšího postupu. Formulář je k dispozici v sekci Dokumenty odborů, oddělení správy bytů a na požádání Vám jej vyřídí odbor bytů a privatizace, oddělení správy a pronájmu bytů a sociálního bydlení, V. patro, Úřad MČ Praha 5, Nám. 14. října 4.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě