Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami !

04/05/2011

Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami !

 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s poradenskou společností ISES, s.r.o. v současné době zahájil realizaci projektu

 

„Podpora domácího kompostování občany hlavního města Prahy“

 

Tento projekt vychází z Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy, jehož cílem je snížení podílu biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu a jeho maximální možné surovinové využití.

   

V rámci projektu, který je realizován od května 2011 do září 2014, bude vybraným osobám (vlastníkům zahrad u rodinných případně bytových domů) zapůjčen zahradní kompostér (typ S 900 – viz obrázek), ve kterém si budou moci vyrábět kompost z vlastních surovin – biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad (příp. z domácností). Jedná se o typizovaný zahradní kompostér o objemu 905 litrů (výška je 100 cm a průměr půdorysu 110 cm), který je vyroben z recyklovaného plastu a je recyklovatelný.

 

 

 

Kompostér bude poskytnut zdarma na základě Smlouvy o výpůjčce a Předávacího protokolu, kde budou specifikovány podmínky, za kterých bude kompostér občanům města zapůjčen (např. umístění kompostéru na oploceném pozemku osoby zapojené do projektu a jeho užívání po dobu trvání Projektu).

 

Po skončení Projektu bude kompostér přenechán ve vlastnictví účastníka Projektu zdarma, případně za symbolickou zbytkovou cenu.

 

V případě, že účastník projektu nebude moci nebo nebude dále ochoten v Projektu pokračovat, bude moci kdykoliv kompostér vrátit.

 

Realizací výše zmíněného Projektu byla pověřena na základě výsledků veřejné soutěže spol. ISES s.r.o. Pokud máte zájem o zapojení do projektu, vyplňte odpovědní dotazník na www.ises.cz, nebo kontaktujte

 

ISES s.r.o.

M. J. Lermontova 25

160 00 Praha 6

 

Uvedená společnost bude pro hl. m. Prahu zajišťovat další kroky spojené se zahájením Projektu, zajištění podpisu Smlouvy o výpůjčce a protokolárního předání a převzetí kompostéru podle stanoveného harmonogramu.

 

Kompostéry budou dle stanoveného harmonogramu v průběhu měsíců dubna, května a června 2011 postupně předávány tak, aby mohly být plně využívány již v průběhu letošního vegetačního cyklu.

 

Text smlouvy o výpůjčce a Předávacího protokolu je, případně v brzké době bude uveden na adrese www.ises.cz.

 

Dovolujeme si upozornit, že tato nabídka je limitovaná počtem kompostérů do vyčerpání zásob!

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě