Návrh zřizovací listiny Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5

22/06/2000

7. Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková, radní Návrh zřizovací listiny Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
Od 1. 1. 2001 vznikne Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Prahy 5 jako organizace s příspěvkovou formou hospodaření. Tato organizace přebírá veškerou činnost Obvodního ústavu sociálních služeb.
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. r u š í Obvodní ústav sociálních služeb s rozpočtovou formou hospodaření ke dni 31.12.2000
II. z ř i z u j e ke dni 1. 1. 2001 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci jako příspěvkovou organizaci na území MČ Praha 5
III. s o u h l a s í se zněním zřizovací listiny s doplněním čl. 3, bodu 3.6. o větu " činnost v klubu důchodců" a s doplněním čl. 3 o bod 3.7. ve znění: " provozování domů s pečovatelskou službou na území MČ P5"
IV. u k l á d á starostovi vydat Centru sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 ke dni 1. 1. 2001 zřizovací listinu Termín: 30/06/2000
Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě