Návrh žádosti ZHMP o svěření pozemků areálu ZŠ Weberova Košíře

22/06/2000

20.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty
Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemků areálu
ZŠ Weberova v katastrálním území Košíře

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

I. ž á d á
1. Zastupitelstvo HMP o převod z Pozemkového fondu České republiky na
obec hl.m.Praha a  následné svěření MČ Praha 5 pozemků areálu ZŠ
Weberova: parc.č. 1983/2, parc.č. 1983/5, parc.č. 1976/1, parc.č.
1976/2, parc.č. 1976/3, parc.č. 1976/4, parc.č. 1976/5, parc.č.
1975/2, parc.č. 1975/10, vše v katastrálním území Košíře

2. Zastupitelstvo HMP o svěření pozemků MČ Praha 5 areálu ZŠ Weberova
– parc.č. 2150/1, parc.č. 2150/2, parc.č. 2150/3, parc.č. 2149/1,
parc.č. 2149/3, vše v katastrálním území Košíře

II. u k l á d á
M. Jančíkovi, zást. starosty ve spolupráci s ved. OSM
zabezpečit veškeré administrativní kroky žádosti o svěření pozemků
areálu Weberova 1/1090, v katastrálním území Košíře
Termín: 30/07/00

Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě