Návrh žádosti ZHMP o svěření pozemků areálu ZŠ Weberova Košíře – důvodová zpráva

22/06/2000

11. zasedání OR P5 vzalo na vědomí usnesení Rady ZHMP č.  0146 ze dne
8.2.2000, které se  týkalo přidělení finančních prostředků na
rekonstrukci povrchu hřiště ZŠ Weberova 1, na  tomto základě byla
odsouhlasena finanční spoluúčast MČ Praha 5. Rekonstrukci povrchu
hřiště bude zajišťovat OIV OÚ Praha 5, proto je nutné vypořádat
majetkoprávní vztahy v této lokalitě

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě