Návrh žádosti ZHMP o svěření pozemkových parcel veřejné zeleně udržovaných STKv k.ú. Smíchov – důvodová zpráva

Pozemky parc. č. 4845/1,2 a 4290 vše v k. ú. Smíchov jsou ve
správě TSK. Na základě stížností občanů provedl OOP OÚ MČ P5 šetření,
kde bylo zjištěno, že údržba prováděná TSK je nedostatečná údajně z
nedostatku finančních prostředků.
TSK nabídla uvedené pozemky městské části P5. OOP OÚ MČ P5 je schopen
zajistit krytí nákladů na potřebnou údržbu.
OOP OÚ MČ P5 doporučuje požádat ZHMP o svěření uvedených pozemků.