Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o  svěření pozemku parc.č. 1753/7, k. ú. Hlubočepy

22/06/2000

18. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc.č. 1753/7, k. ú. Hlubočepy
Na základě 14. zasedání Obvodní rady v Praze 5 konané dne 23.5. 2000, č. usnesení 14/449/2000, II. bod 2. žádáme o svěření pozemku parc.č. 1753/7, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví hl.m.Prahy. Výše uvedený pozemek je územní rezervou pro rozšíření ulice Nádražní
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. ž á d á Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 1753/7, k. ú. Hlubočepy o výměře 1848m2
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty ve spolupráci s ved.OSM zabezpečit veškeré administrativní kroky žádosti o svěření pozemku parc. č. 1753/7, k.ú. Hlubočepy Termín: 30/07/00
Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě