Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 1039/1, k. ú. Hlubočepy, o výměře 14.688 m2

13/12/2001

26.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 1039/1, k. ú. Hlubočepy, o výměře 14.688 m2
Na základě 33. zasedání RMČ Praha 5 ze dne 6.11.2001 číslo usnesení 33/1430/2001, žádáme o svěření pozemku parc. č. 1039/1, v k. ú. Hlubočepy, za účelem výstavby sportovního centra.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. ž á d á Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 1039/1, k. ú. Hlubočepy
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty ve spolupráci s ved. OSM zabezpečit veškeré administrativní kroky žádosti o svěření pozemku parc. č. 1039, k. ú. Hlubočepy Termín: 31/01/2001
Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě