Návrh usnesení MČ Praha 5 k žádosti o změnu ÚP na pozemku č.parc. 1992/10 (dříve č.parc. 1300), k.ú. Košíře za účelem výstavby polyfunkčního objektu – Z 13/11

11/06/1996

17) Návrh usnesení MČ Praha 5 k žádosti o změnu ÚP na pozemku č.parc. 1992/10 (dříve č.parc. 1300), k.ú. Košíře za účelem výstavby polyfunkčního objektu - Z 13/11
Z 13/15/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s předloženým návrhem změny ÚPn na pozemku č.prac. 1992/10 (dříve 1300), k.ú. Košíře, z území nestabilizovaného na nové funkční využití "smíšené" II. d o p o r u č u j e Útvaru rozvoje hl.m.Prahy, aby návrh změny územního plánu postoupil ke schválení ZHMP. Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě