Návrh usnesení MČ Praha 5 k žádosti o stanovisko ke konceptu ÚP – zprac. ÚRM 1995 – záměr výstavby rodinných domů na pozemcích č. parc. 1368/1, 1346/1, 2, 3, 1347, 1375/1 díl 1 a 2, 1375/4, 5, 6, 7, 1368/2, 3, k.ú. Jinonice – Z 13/9

11/06/1996

15) Návrh usnesení MČ Praha 5 k žádosti o stanovisko ke konceptu ÚP - zprac. ÚRM 1995 - záměr výstavby rodinných domů na pozemcích č. parc. 1368/1, 1346/1, 2, 3, 1347, 1375/1 díl 1 a 2, 1375/4, 5, 6, 7, 1368/2, 3, k.ú. Jinonice - Z 13/9
OZ neodsouhlasilo předložené usnesení, bylo konstatováno, že materiálem se bude zabývat KŽP

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě