Návrh usnesení MČ Praha 5 k návrhu na změnu ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy – plánu využití ploch pro objekt čp. 597, ul. Pivovarská č. 5, k.ú. Smíchov, Praha 5, za účelem jeho rekonstrukce a nástavby – Z 13/10

11/06/1996

16) Návrh usnesení MČ Praha 5 k návrhu na změnu ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy - plánu využití ploch pro objekt čp. 597, ul. Pivovarská č. 5, k.ú. Smíchov, Praha 5, za účelem jeho rekonstrukce a nástavby - Z 13/10
Z 13/14/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s předloženým návrhem změny ÚPn pro objekt čp. 597, ul. Pivovarská č. 5, k.ú. Smíchov, Praha 5 z území nestabilizovaného na nové funkční využití "smíšené", II. d o p o r u č u j e Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, aby návrh změny územního plánu postoupil ke schválení ZHMP. Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě