Návrh usnesení MČ P5 k žádosti o změnu ÚPn sídelního útvaru HMP na části pozemku č.parc.544/1, k.ú.Motol za účelem rozvoje areálu nemocnice Na Homolce – Z 19/13

08/04/1997

14) Návrh usnesení MČ P5 k žádosti o změnu ÚPn sídelního útvaru HMP na části pozemku č.parc.544/1, k.ú.Motol za účelem rozvoje areálu nemocnice Na Homolce - Z 19/13
Z 19/14/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s navrženou změnou ÚPn na části pozemku č.parc. 544/1, k.ú. Motol, z funkčního využití "veřejné vybavení" na "všeobecně obytné území" II. d o p o r u č u j e Útvaru rozvoje HMP postoupit návrh změny územního plánu ke schválení ZHMP. Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě