Návrh usnesení MČ P 5 ke vstupním podmínkám pro zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí stavby “Tramvajová trať Hlubočepy Barrandov” – Z 10/6

14/12/1995

16) Návrh usnesení MČ P 5 ke vstupním podmínkám pro zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí stavby "Tramvajová trať Hlubočepy Barrandov" - Z 10/6
Z 10/16/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s předloženým "Stanoviskem MČ P 5 ke vstupním podmínkám pro zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí stavby "TT Hlubočepy - Barrandov" II. u k l á d á vedoucímu OÚR předat "Stanovisko MČ P 5 ke vstupním podmínkám pro zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí stavby "TT Hlubočepy Barrandov" Inženýringu dopravních staveb. Termín: 31/12/95 Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě