Návrh usnesení MČ P 5 ke konceptu územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy, zpracovaného Útvarem rozvoje hl.m.Prahy v r.1995 – Z 10/10

14/12/1995

20) Návrh usnesení MČ P 5 ke konceptu územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy, zpracovaného Útvarem rozvoje hl.m.Prahy v r.1995 - Z 10/10
Z 10/20/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s předloženým "Stanoviskem MČ P 5 ke konceptu ÚPn SÚ hl.m. Prahy, zprac. ÚRM 1995" s úpravami dle diskuse II. u k l á d á vedoucímu OÚR předat "Stanovisko MČ P 5 ke konceptu ÚPn SÚ hl.m.Prahy, zprac. ÚRM 1995" Útvaru rozvoje hl.m.Prahy. Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě