Návrh usnesení MČ P 5 ke konceptu urbanistické studie “Barrandov”, zprac. O7/94″ – Z 10/11

14/12/1995

21) Návrh usnesení MČ P 5 ke konceptu urbanistické studie "Barrandov", zprac. O7/94" - Z 10/11
Z 10/21/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s předloženým "Stanoviskem MČ P 5 ke konceptu US Barrandov, dat. 07/94" s úpravami dle diskuse II. u k l á d á 1. vedoucímu OÚR předat "Stanovisko MČ P 5 ke konceptu US Barrandov, dat. 07/94" Útvaru rozvoje hl.m.Prahy Termín: 31/12/95
2. vedoucímu OÚR a OOP vyjasnit námitky OOP MHMP k US Barrandov a řešit společným jednáním oboustranně přijatelný závěr Termín: 31/12/95 Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.
Ing. Arnošt Bělohlávek starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě