Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku č.parc. 1592/3, k.ú. Smíchov za účelem výstavby bytového domu – Z 9/11

02/11/1995

19) Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku č.parc. 1592/3, k.ú. Smíchov za účelem výstavby bytového domu - Z 9/11
Z 9/19/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s předloženým návrhem změny ÚPn na pozemek č.parc. 1592/3, k.ú. Smíchov z území nestabilizovaného na funkční využití "čistě obytné území" v souladu s konceptem ÚPn, zprac. ÚRM 1995 II. d o p o r u č u j e Útvaru rozvoje hl.m.Prahy, aby postoupil návrh změny územního plánu ke schválení ZHMP. Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě