Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č.parc. 5065 a 5066, k.ú. Smíchov za účelem zachování stávajícího obejktu pro činnost veslařského oddílu TJ Slavia Praha IPS – Z 10/7

14/12/1995

17) Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č.parc. 5065 a 5066, k.ú. Smíchov za účelem zachování stávajícího obejktu pro činnost veslařského oddílu TJ Slavia Praha IPS - Z 10/7
Z 10/17/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s předloženým návrhem změny územního plánu na pozemcích č.parc. 5065 a 5066, k.ú. Smíchov z území nestabilizovaného na funkční využití "zvláštní sloužící oddechu" v souladu s konceptem ÚPn, zprac. ÚRM 1995 II. d o p o r u č u j e Útvaru rozvoje hl.m.Prahy, aby postoupil návrh změny ÚPn ke schválení ZHMP. Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě